News

    Loading posts...
  • PR/Communications and Marketing manager

    Reused Remade AB up-cyclar uttjänta hotellakan till hållbara, klimatsmarta tygpåsar och andra produkter för detaljhandel och cirkulära system. Reused Remade grundades 2016 med en idé om att bidra till en minskad använding av plastpåsar, resurseffektivisering av redan producerad textil och en utveckling mot mer hållbar konsumtion. Företaget har en PCT-ansökan för både produkt och metod och…